۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
آزمون دانسيته

تجهیزات لازم برای انجام آزمایش:

ترازوی 4 صفر دارای محفظه عدم عبور هوا

کیت دانسیته شامل : وسایل اندازه گیری نمونه در سیال / دماسنج / پنس / هم زن شیشه ای / ظرف نمونه

الکل آزمایشگاهی با خلوص 99.999

روش انجام تست دانسیته :

ترازو را به مدت 20 دقیقه قبا از آزمون باید روشن نمود .

الکل مورد نظر را باید حداقل یک ساعت در محیط آزمون برای هم دمایی قرار گیرد .

نمونه ها باید حداقل یک ساعت در محیط آزمون برای هم دمایی قرار گیرد .

ابتدا وزن نمونه در هوا را اندازه گیری میکنیم و آن را M1 مینامیم .

سپس وزن نمونه در سیال( متانول خالص ) را اندازه گیری میکنیم .و آن را M2 مینامیم .

دمای سیال را اندازه گیری نموده و از روی جدول دانسیته و دما - دانسیته سیال در دمای آزمون را d2 مینامیم .

حاصل تقسیم M1بر (M1-M2) را در d2 ضرب میکنیم تا دانسیته پلیمر بدست بیاید .

این آزمون در مورد مواد اولیه ومحصول انجام می شود و البته در مواد اولیه برای شناختن ویا مشخص کردن مواد اولیه سنگین ویا نیمه سنگین ویا سبک انجام می شود و در محصول که تحت فرمول تهیه میشود کاربرد خوبی دارد.

تاریخ به روزرسانی:
1402/02/10
تعداد بازدید:
112
Powered by DorsaPortal