۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد
كدورت سنجي

کدورت سنجی یک تکنیک تحلیلی است که برای اندازه گیری کدورت یا تیرگی نمونه های مایع استفاده می شود. به عنوان مثال، تفاوت آب شیر آب و آب رودخانه گل آلود را در نظر بگیرید. آب شیر بی رنگ و شفاف و با کدورت بسیار کم است. از طرفی رودخانه گل آلود قهوه ای و مات است و به همین دلیل کدورت بالایی دارد. کدورت معیاری برای شفافیت یک نمونه است.

اولین معیار شناخته شده کدورت، روش شمع جکسون نام داشت که از یک لوله شیشه ای عمودی روی شمع استفاده می کرد. یک نمونه در لوله ریخته شد تا زمانی که کاربر دیگر قادر به دیدن تصویر متمایز از شعله شمع نباشد. روش‌های امروزی برای اندازه‌گیری کدورت شامل استفاده از کدورت‌سنج‌هایی است که شامل یک پرتو نور ثابت، روزنه و آشکارساز است. در اکثر کدورت سنج های مدرن، نمونه ای به دست می آید، به ویال اضافه می شود و در دستگاه قرار می گیرد. سپس با استفاده از آشکارسازهای نوری که 90 درجه روی نمونه تنظیم شده اند، پرتو نور ثابت به سمت نمونه تابیده می شود تا میزان نور عبوری و میزان پراکندگی اندازه گیری شود.

NTU واحد کدورت نفلومتری واحد رایجی است که برای گزارش اندازه‌گیری‌ها از ابزارهای کدورت مدرن استفاده می‌شود.

کاربردهای اندازه گیری کدورت :

از آنجایی که کدورت معیاری برای شفافیت آب است، روشی مفید برای تعیین «کیفیت» آب در نمونه است. آب آشامیدنی معمولی شفاف و بی رنگ با مقدار کدورت بسیار کم تقریباً صفر است. اندازه گیری کدورت بالاتر از مقدار معمول ممکن است وجود باکتری، پاتوژن یا ذرات را نشان دهد که ممکن است با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نباشد.از دیگر کاربردهای اندازه گیری کدورت می توان به نظارت بر کیفیت آب در رودخانه ها و نهرها و تأثیرات آن بر زندگی آبزیان یا اندازه گیری کدورت پساب فاضلاب برای نظارت بر وجود پاتوژن های مضر اشاره کرد. اندازه گیری های کدورت سنجی همچنین در صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و آشامیدنی و برای اهداف تحقیقاتی در آزمایشگاه های مختلف استفاده می شود.

 
 

Harrison, D., & Fisch, M. (2017). Turbidity measurement. In Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook (pp. 51-1). CRC Press.

Kitchener, B. G., Wainwright, J., & Parsons, A. J. (2017). A review of the principles of turbidity measurement. Progress in Physical Geography, 41(5), 620-642.

Mbonu, C. C., Kilanko, O., Kilanko, M. B., & Babalola, P. O. (2022). Turbidity and Urine Turbidity: A Mini Review. Bioenergy and Biochemical Processing Technologies: Recent Advances and Future Demands, 253-267.

تاریخ به روزرسانی:
1402/02/10
تعداد بازدید:
99
Powered by DorsaPortal