۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
ميزان جمع شدگي پليمر

جمع شدگی یا شرینکیج یا shrinkage به معنی انقباض حجم پلیمرها در مرحله خنک کاری فرایندشکل دهی پلیمرها است. این جمع شدگی تا قسمتی مربوط به اختلاف دانسیته پلیمرها در حالت جامد و مذاب می باشد. در فرایندهای تولید محصولات پلیمری، شرینکیج shrinkage بیشتر در قالب گیری تزریقی رخ می دهد. هنگامی که محصول قالب گیری شده در حال خنک شدن است، ممکن است تا به شرایط تثبیت دمایی و رطوبت برسد، مقداری جمع شدگی از خود نشان بدهد. در موادی مانند نایلون ها و استال این جمع شدگی یا شرینکیج بیشتر است.

روش دیلاتومتری رایج ترین روش برای اندازه گیری جمع شدگی پلیمریزاسیون است. در این روش یک مایع غیرواکنش کننده مانند جیوه در طول دوره پخت، نمونه کامپوزیت را احاطه می کند. نظارت بر سطح جیوه در یک لوله مویین اپراتور را قادر می سازد تا انقباض حجمی مربوط به پلیمریزاسیون نمونه را اندازه گیری کند

استاندارد های اندازه گیری شرینکیج و جمع شدگی عبارتند از ASTM D955، ISO294-4 و ISO 2577.

Hoa, S. V., Ouellette, P., & Ngo, T. D. (2009). Determination of shrinkage and modulus development of thermosetting resins. Journal of composite materials, 43(7), 783-803.

Prakash, K., Sridharan, A., Baba, J. A., & Thejas, H. K. (2009). Determination of shrinkage limit of fine-grained soils by wax method. Geotechnical Testing Journal, 32(1), 86-89.

Ernst, C. P., Meyer, G. R., Klöcker, K., & Willershausen, B. (2004). Determination of polymerization shrinkage stress by means of a photoelastic investigation. Dental Materials, 20(4), 313-321.

 
تاریخ به روزرسانی:
1402/02/10
تعداد بازدید:
107
Powered by DorsaPortal