۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
خاكستر سولفاته
 این تست برای تعیین مقدار مواد آلی موجود در نمونه پلیمر استفاده می شود . این تست می تواند برای هر نوع پلیمری استفاده شود، از جمله پلیمرهای سنتزی و طبیعی . با استفاده از این تست، می توان مقدار و نوع مواد آلی موجود در نمونه پلیمر را تعیین کرد و اطلاعاتی درباره خواص و کاربردهای پلیمر ارائه داد . تست خاکستر سولفاته در پلیمر به این صورت انجام میشود که نمونه پلیمر در یک محفظه خاص قرار میگیرد و سپس به طور متوالی با حلال های مختلف شستشو می شود . این حلال ها شامل آب، الکل و سولفات بار یم هستند. سپس نمونه پلیمر خشک شده و در دمای بالا (معمولا -500 600 درجه سانتیگراد ) میسوزد . پس از سوختن، تمام مواد آلی در نمونه تبد یل به د ی اکسید کربن می شوند و به صورت گاز آزاد میشوند . این گازها سپس با استفاده از تجهیزات مناسب جمع آوری و اندازه گیری می شوند . در این مرحله، مقدار مواد آلی موجود در نمونه قابل تعیین است. بعد از جمع آوری گازهای آزاد شده، نمونه پلیمر با سولفات باریم ترکیب می شود . این سولفات بار یم با مواد غیرآلی موجود در نمونه واکنش داده و تشکیل ترکیبات باریم را به همراه می آورد . سپس نمونه پلیمر خشک شده و در دمای بالا (معمولا 900-800 درجه سانتیگراد ) میسوزد. پس از سوختن، ترکیبات باریم تشکیل شده به صورت خاکستر در نمونه باقی می مانند . این خاکستر سپس جمع آوری شده و وزن آن اندازه گیری می شود . با توجه به وزن خاکستر و وزن نمونه اولیه، درصد مواد غیرآلی در نمونه قابل محاسبه است. در نهایت، با کم کردن درصد مواد غیرآلی از 100 درصد، مواد آلی موجود در نمونه پلیمر محاسبه می شود . این درصد مواد آلی می تواند اطلاعات مهمی درباره نوع و خواص پلیمر ارائه دهد
تاریخ به روزرسانی:
1402/07/24
تعداد بازدید:
51
Powered by DorsaPortal