۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
واکنش های پلیمریزاسیون

مولف : دکتر وحید حدادی اصل

درباره کتاب :

همانند بقیه مواد تولیدی در صنایع مختلف، هدف اصلی تولید پلیمرها نیز مباحث اقتصادی است. اقتصاد این صنعت نیز تابع سه عامل بسیار مهم؛ سرعت تولید،خواص فیزیکی-مکانیکی محصول نهایی و میزان تولید مواد اولیه است. مهم ترین عامل در سرعت تولید علم سینتیک واکنش پلیمریزاسیون است که به بررسی عوامل موثر بر سرعت واکنش می پردازد. همچنین اگر چه برخی خواص نهایی محصولات پلیمری به خواص واکنش گرهای اولیه وابسته اند، ولی بسیاری از این خواص به فرایند تولید و پلیمریزاسیون اولیه آن ها و نیز فرآیند های شکل دهی نهایی آن ها بستگی دارند؛ بنابراین مهمترین وظیفه برای افرادی که در صنعت تولید مواد پلیمری فعال هستند، ابتدا پیدا کردن ارتباطی بین ساختار و خواص نهایی پلیمرها و در مرحله بعد یافتن راهی برای تولید پلیمر مورد نظر با معماری و ساختار مولکولی مذکور است. به این منظور پس از آشنایی با کلیاتی در زمینه پلیمرها در جلداول این مجموعه در این جلد، واکنش ها و محاسبات پلیمریزاسیون های مرحله ای، زنجیره ای و کوپلیمریزاسیون ها را مورد مطالعه قرار داده است. قابل ذکر است جهت ساده سازی محاسبات در این جلد واکنش های پلیمریزاسیون مد نظر در راکتورهای ناپیوسته و در محیط های توده ای مورد بررسی قرار گرفته اند.

مباحث این کتاب:

فصل اول: معادلات عمومی وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی

فصل دوم: پلیمریزاسیون های مرحله ای

فصل سوم: پلیمریزاسیون های زنجیره ای

فصل چهارم: واکنش های کوپلیمریزاسیون های زنجیره ای

فصل پنجم: روش های مدل سازی واکنش های پلیمریزاسیون

این کتاب توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر درسال 1395 منتشر شده و با قیمت 2150000 ریال به فروش می رسد .

هایپرلینک خرید کتاب
تاریخ به روزرسانی:
1401/12/02
تعداد بازدید:
154
Powered by DorsaPortal